PRO Consulting

Kompleksowo rozwiązujemy trudne problemy

Artykuły i raporty

Wykaz wybranych artykułów i upublicznionych raportów opracowanych przez konsultantów firmy PRO Consulting.

Wybrane artykuły w czasopismach:

„Organisation and Control at the Basic Manufacturing Level with Human-Computer Integration”, kwartalnik Polskiej Akademii Nauk – P.Oborski, M. Szafarczyk, Advances in Manufacturing Science and Technology, Vol. 25, No. 1, 2001, p.5-15.

„Social-technical aspects in modern manufacturing”, P.Oborski, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 22, Nr 11&12, 2003, p. 848-854.

„Man-machine interactions in advanced manufacturing systems”, P.Oborski, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 23, 2004, p. 227-232.

„Multiagent Shop Floor Control”, P.Oborski, Advances in Manufacturing Science and Technology, Vol. 34, No 3, 2010, p. 61-72.

„Przemiany zachodzące w przedsiębiorstwach produkcyjnych”, P.Oborski, Inżynieria Maszyn, R. 17, z. 1, 2012, Strona 7-16, ISSN 1426-708X.

„Zdecentralizowany wieloagentowy system sterowania i monitorowania wytwarzaniem”, P.Oborski, Inżynieria Maszyn, R. 17, z. 1, 2012, Strona 42-51, ISSN 1426-708X.

"Inteligentna specjalizacja w województwie kujawsko-pomorskim", P.Oborski, Progres – Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Zeszyty tematyczne 1/2012, p. 20-22.


"Inteligentna specjalizacja – odpowiedz na wyzwania stojące przed gospodarką", P.Oborski, Progres – Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Zeszyty tematyczne 4/2012, p. 3-5.

"Integracja nadzoru procesu i obrabiarki w oparciu o zaawansowane systemy informatyczne", P.Oborski, strona 411-418, rozdział w opracowaniu ”Obróbka skrawaniem, interakcja proces-obrabiarka” pod redakcją P. Twardowskiego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013. ISBN 978-83-7775268-5.

"Inteligentne specjalizacje", P.Oborski, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 2 (757), luty 2013, Strona 39-46, ISSN 0860-6846.

"Integracja nadzoru procesu i obrabiarki w oparciu o zaawansowane systemy informatyczne", P.Oborski, Mechanik, Nr. 8-9/2013, s.411-418/714, ISSN 0025-6552.

"Kierunki rozwoju zintegrowanych systemów monitorowania procesów obróbki skrawaniem", P.Oborski, strona 591-598, rozdział w opracowaniu ”Szkoła obróbki skrawaniem synergia nauki z przemysłem” pod redakcją M. Pajora, Wydawnictwo PPH ZAPOL, Szczecin 2014. ISBN 978-83-7518-705-2.

"Developments in integration of advanced monitoring systems", P.Oborski, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Volume 75, Issue 9 (2014), Page 1613-1632, DOI 10.1007/s00170-014-6123-x. Springer London, ISSN 0268-3768

"Kierunki rozwoju zintegrowanych systemów monitorowania procesów obróbki skrawaniem", P.Oborski, Mechanik, Nr. 8-9/2014, s.591-598/738, ISSN 0025-6552.

"Zmodyfikowana metoda pól potencjałowych do wyznaczania drogi robota mobilnego", P.Oborski, T.Fedorczyk, Pomiary Automatyka Robotyka, R. 19, Nr 2/2015, p. 15-21, DOI: 10.14313/PAR_216/15.

"Integrated monitoring system of production processes", P.Oborski, Management and Production Engineering Review 7.4 (2016): 86-96., ISSN 2080-8208.

"System przetwarzania danych pomiarowych wykorzystujący SPC do obróbki krótkich serii zgodny z ideą Przemysłu 4.0", P.Oborski, B.Bielicki, Pomiary Automatyka Robotyka, ISSN 1427-9126, R. 21, Nr 2/2017, 71–78.

"Integration of machine operators with Shop Floor Control system for Industry 4.0", P.Oborski, Management and Production Engineering Review (2018), Volume 9, Number 4, December 2018, pp. 48–55, DOI: 10.24425/119545 ISSN 2080-8208.

 

Wybrane artykuły prezentowane na konferencjach

"Computer Simulation, Animation and Visualisation in Manufacturing", M. Szafarczyk, P. Oborski, International Conference on Advances in Production Engineering, APE’98, Warszawa 1-3 czerwiec 1998, p.225-232.

"Needs of Small and Medium Enterprises for Computer Shop Floor Control with Involvement of Machine Operators", P. Oborski, INCO COPERNICUS - DYCOMANS 2 Workshop, Techniques for Supervisory Management Systems, Bled, 12-14 May 1999, p. 167-174.

"Needs and Tools of CIM Education for Small Production Units and Virtual Enterprises”, M. Szafarczyk, P. Oborski, Proceedings of the Second International Workshop on Intelligent Manufacturing Systems 1999, Leuven, Belgium, September 22-24, 1999, p. 623-630.

“Polish – Swedish Competence Center in Manufacturing Systems”, P.Oborski, M.Szafarczyk, K.Santarek, G.Sholenius, 33rd CIRP International Seminar on Manufacturing Systems, Stockholm 5-7 June 2000.

“Human Oriented Organisation and Control at the Basic Level of Manufacturing”, P.Oborski, M. Szafarczyk, The Conference Preprints of the International Conference on Process Control and Instrumentation ’2000, Glasgow, Great Britain, July 26th –28th, 2000, p. 350-355.

„Decentralised shop floor control system based on holonic idea”, P.Oborski, Proceedings of the International Conference: Computer Integrated Manufacturing 2001 - CIM’01, Zakopane 7-8.03.2001, p.49-56.

„Process oriented organisation and human factors in computer integrated manufacturing”, P.Oborski, A.Buczacki, Proceedings of the International Conference: Computer Integrated Manufacturing 2001 - CIM’01, Zakopane 7-8.03.2001, p.57-64.

„Holonic Idea applied at Shop Floor with Computer Integration of Human Operators and Automatic Machine Tools”, P.Oborski, Proceedings of the IInd International Conference: International Conference on Advances in Production Engineering, APE’01, Warszawa 7-9 czerwiec 2001, p.423-430.

„Organisation of manufacturing systems based on process approach and human factor”, A.Buczacki, P.Oborski, Proceedings of the IInd International Conference: International Conference on Advances in Production Engineering, APE’01, Warszawa 7-9 czerwiec 2001, p.233-240.

„Integration Of Information In Manufacturing Systems - Approach To The Reference Model”, P.Oborski, Proceedings of the IInd International CAMT Conference: Modern Trends in Manufacturing, Wrocław 20-21 luty 2003, p.265-272.

„Integration of information flow in a Basic Manufacturing Unit, BMU”, P.Oborski, P.Szulewski, Proceedings of the International Conference: Computer Integrated Manufacturing 2003 - CIM’03, Wisła 26-28.05.2003, p.

„Computer based communication within manufacturing with various level of automation”, P. Szulewski, P.Oborski, Proceedings of the International Conference: Computer Integrated Manufacturing 2003 - CIM’03, Wisła 26-28.05.2003, p.

„Basic Manufacturing Units, BMU – Decentralisation of Shop Floor Control and Manufacturing Systems”, P. Oborski, Proceedings of the IIInd International Conference: International Conference on Advances in Production Engineering, APE’04, Warszawa 17-18 czerwiec 2004, p

 “Shop Floor Control Based on Multiagent Idea”, P.Oborski, Proceedings of the Vth International Conference International Conference on Advances in Production Engineering, APE’10, Warszawa czerwiec 2010

"Symulacja i animacja komputerowa w systemach wytwarzania", M. Szafarczyk, P. Oborski, Konferencja Naukowo-Techniczna, AUTOMATION’98, Warszawa 11-12 marca 1998, p. 33-40

"Holoniczne systemy wytwarzania", P. Oborski, Konferencja Informatyki Gospodarczej, technologie informacyjne w gospodarce rynkowej - aktualne tendencje, WNE, UW, Warszawa 10-11.12.1998.

“Zdecentralizowany system sterowania stanowiskami wytwórczymi o zróżnicowanej automatyzacji”, P. Oborski, konferencja: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zakopane 10-12 styczeń 2000, WNT Warszawa 2000, Tom II, s. 77-86.

“Integracja przepływu informacji w systemie wytwarzania”, P. Oborski, konferencja: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zakopane 14-16 styczeń 2002, WNT Warszawa 2002, Tom II, s. 217-226.

“System Produkcyjny SCANII”, P. Oborski, materiały konferencyjne: III Konferencja: Lean Manufacturing, Wrocław 2-3 czerwca 2003, s. 265-272.

“Wybrane metody poprawy produktywności w przemyśle”, P. Oborski, materiały konferencyjne: MACH-TOOL 2003 – Konferencja nt. Zwiększanie produktywności przedsiębiorstw, Poznań 10 czerwca 2003, s. 61-71.

„Wpływ organizacji produkcji na systemy sterowania wytwarzaniem”, P. Oborski, Komputerowo zintegrowane zarządzanie, tom II, WNT Warszawa 2004, p. 218-225. Zakopane 12-14.01.2004.

„Systemy sterowania wytwarzaniem – wymagania przy zróżnicowanym stopniu automatyzacji” P. Oborski, AUTOMATION’04, Warszawa 24-26 marca 2004, p.215-223 .

„Decentralizacja Systemu Wytwarzania W Oparciu O Podstawowe Jednostki Wytwórcze – BMU”, P. Oborski, materiały konferencyjne, Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zakopane 10-12.01.2005, WNT Warszawa 2005, Tom II, s. 199-205.