PRO Consulting

Kompleksowo rozwiązujemy trudne problemy

Projekty Badawczo-Rozwojowe (B+R) krajowe i międzynarodowe – identyfikacja potrzeb, przygotowywanie, organizowanie konsorcjów, pozyskiwanie finansowania, zarządzanie. Doradztwo i szkolenia w zakresie innowacji, transferu i komercjalizacji technologii, praw własności intelektualnej, budowy sieci współpracy. Opracowywanie strategii rozwoju innowacji.

Zapewniamy rozwój firmy poprzez:

 • Projekty B+R: identyfikacja potrzeb, przygotowywanie, organizowanie konsorcjów, pozyskiwanie finansowania, zarządzanie. Projekty B+R krajowe i międzynarodowe, audyty projektów. Organizacja działów B+R w firmach, zewnętrzne zarządzanie projektami realizowanymi przez firmy i jednostki naukowe, współpraca z jednostkami naukowymi.
 • Finansowanie – identyfikacja potrzeb i możliwości, pomoc w pozyskiwaniu finansowania projektów innowacyjnych, transferu technologii oraz B+R, opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej, biznesplanów.
 • Strategie Rozwoju Innowacyjności – opracowywanie i wdrażanie strategii rozwoju innowacyjności, przeprowadzanie badań, organizacja zespołów eksperckich, realizacja procesów typu Foresight, wypracowywanie dokumentów strategicznych, pomoc w ich realizacji.
 • Badania i ewaluacje – Realizacja projektów badawczych i ewaluacyjnych mających na celu ocenę funkcjonowania systemów, realizacji programów i projektów, odbioru wybranych produktów przez klientów. W badaniach wykorzystujemy techniki badań: desk research, badania ankietowe, CATI, CAWI, IDI, wizyty studyjne, studia przypadku.

Świadczone usługi

 • Projekty B+R i ewaluacje
  • Identyfikacja potrzeb, przygotowywanie, organizowanie konsorcjów, pozyskiwanie finansowania, zarządzanie.
  • Projekty B+R krajowe i międzynarodowe, audyty projektów.
  • Organizacja działów B+R w firmach, zewnętrzne zarządzanie projektami realizowanymi przez firmy i jednostki naukowe, współpraca z jednostkami naukowymi.
  • Finansowanie – identyfikacja potrzeb i możliwości, pomoc w pozyskiwaniu finansowania projektów innowacyjnych, transferu technologii oraz B+R, opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej, biznesplanów.
  • Realizacja badań ewaluacyjnych projektów, programów badawczych , technologii i produktów.
 • Doradztwo
  • Strategie rozwoju innowacyjności i B+R.
  • Finansowanie projektów innowacyjnych, B+R, transferu technologii – Fundusze Strukturalne, projekty celowe, Programy Ramowe UE, Fundusze Venture-Capital, itp. – przygotowywanie dokumentów i wniosków o wsparcie, pomoc w zarządzaniu projektami.
  • Zarządzanie transferem technologii i innowacjami.
  • Krajowe i międzynarodowe sieci współpracy, kompetencji i klastry, badania możliwości tworzenia sieci i klastrów, doradztwo przy tworzeniu.
  • Organizacja narodowych i międzynarodowych konsorcjów badawczych, przygotowywanie dokumentów i wniosków o wsparcie finansowe badań i transferu technologii, zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi.
  • Problematyka prawna w transferze technologii, zarządzanie prawami własności intelektualnej.
 • Szkolenia
  • Prowadzenie projektów B+R, organizacja badań, współpraca z jednostkami B+R, zarządzanie technologią i innowacjami, strategia technologiczna, wdrażanie technologii,
  • Finansowanie komercjalizacji rozwoju technologii, pozyskiwanie technologii,
  • Prawne i finansowe aspekty transferu technologii, zarządzanie prawami własności intelektualnej, zasady przygotowywania dokumentacji ofertowej, zarządzanie projektami, wykorzystanie elementów socjotechniki w transferze technologii, audyty technologiczne, sieci współpracy i klastry, tworzenie i funkcjonowanie sieci współpracy i klastrów.
  • Szkolenia organizowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego
 • Audyty – kompleksowa ocena:
  • Audyt technologiczny – kompleksowa ocena organizacji pod kątem jej rozwoju poprzez innowacyjność – ocena stanu obecnego i potrzeb w zakresie rozwoju technologii, innowacji, technologii informatycznych i organizacyjnych.
  • Audyty projektów innowacyjnych i B+R – ocena projektów, identyfikacja słabych stron i problemów, pomoc w zarządzaniu projektami.