PRO Consulting

Kompleksowo rozwiązujemy trudne problemy

Kompleksowa organizacja i doskonalenie procesów biznesowych i systemów produkcyjnych w oparciu o ideę Przemysłu 4.0, Lean Manufacturing, 5S, TPM, KAZEIN, SMED, BPR, dobre praktyki produkcyjne, World Class Manufacturing, zarządzanie bezpieczeństwem produktu, normy ISO w tym ISO 9000 oraz dyrektywy UE.

Zwiększamy wartość firmy poprzez:

 • Doskonalenie Organizacji Produkcji bazujące na metodach poprawy produktywności Lean Manufacturing, mapowaniu strumienia wartości, KAIZEN, 5S, TPM, SMED, TQM i SPC, systemach jakości oraz rozwiązaniach IT zgodnych z Przemysłem 4.0.
 • Projektowanie, wdrażanie i doskonalenie organizacji i zarządzania procesów produkcyjnych, projektowania produktów i technologii oraz systemów i linii produkcyjnych, systemów informatycznych, automatyzacji produkcji zgodne z wymaganiami Przemysłu 4.0.
 • Systemy Zarządzania Jakością – ISO 9001, doskonalenia jakości.
 • Rozwiązania Przemysłu 4.0 – cyfryzacja i automatyzacja przetwarzania danych, systemy monitorowania i przetwarzania danych, zastosowanie metod sztucznej inteligencji do analizy danych i wnioskowania, analiza statystyczna w tym SCP, wskaźniki efektywności.

Świadczone usługi

 • Doradztwo
  • Doskonalenie Organizacji Produkcji bazujące na Lean Manufacturing, KAIZEN, 5S, TPM, SMED, TQM i SPC oraz rozwiązaniach Przemysłu 4.0.
  • Informatyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych – rozwiązania Przemysłu 4.0, dedykowane rozwiązania IT, cyfryzacja informacji i danych, inteligentna automatyzacja.
  • Doskonalenie organizacji produkcji połączone z doradztwem w zakresie automatyzacji i organizacji linii produkcyjnych i montażowych i zastosowania systemów IT i rozwiązań Przemysłu 4.0.
  • Organizacja Utrzymania Ruchu wraz ze wsparciem we wdrażaniu zawansowanych systemów organizacyjnych i informatycznych oraz wibro i termo diagnostyką urządzeń.
  • Doradztwo w zakresie wykorzystania systemów VR, AR i sztucznej inteligencji.
 • Szkolenia i warsztaty
  • Przemysł 4.0 – co to jest i dlaczego trzeba to mieć, obszary zastosowania i rozwiązania, studia przypadku, warsztaty i poszukiwanie rozwiązań, modele biznesowe,
  • Lean Manufacturing, KAIZEN, 5S, TPM, SMED, SPC, Mapowanie Strumienia Wartości, Transfer Technologii, Audyty Technologiczne, ISO 9000, narzędzia analizy danych i metody doskonalenia, szkolenia uświadamiające i motywujące – dlaczego należy doskonalić, 7 strat, przepływ, itp.
  • Szkolenia organizowane zgodnie z potrzebami zamawiającego
 • Audyty – kompleksowa ocena
  • Audyt organizacji pod kątem oceny potrzeb w zakresie organizacji produkcji i procesów biznesowych, efektywności procesu oraz możliwości doskonalenia technologii, procesów i produktów zgodnie z ideą Przemysłu 4.0
  • Audyt technologiczny – kompleksowa ocena organizacji łącząca wymienione powyżej obszary
  • Audyty systemów organizacyjnych: Lean Manufacturing, KAIZEN, 5S, TPM, SMED, SPC, ISO 9000
 • Kompleksowe projekty szkoleniowo doradcze:
  • Kompleksowe projekty szkoleniowo doradcze obejmujące przeprowadzenie audytu, projekt systemu, szkolenia oraz pomoc we wdrażaniu