PRO Consulting

Kompleksowo rozwiązujemy trudne problemy

Doradztwo mające na celu dostosowanie technologii i procesów produkcyjnych do dynamicznych zmian wymagań rynku. Dokonujemy oceny potencjału firmy w zakresie wykorzystania nowych technologii i doradzamy przy ich pozyskaniu. Przeprowadzamy diagnostykę maszyn i urządzeń w oparciu o wibro i termo diagnostykę. Wdrażamy zaawansowane systemy Utrzymania Ruchu oraz rozwiązania IT w tym obszarze.

Zwiększamy przewagę konkurencyjną firmy poprzez:

 • Wsparcie doradcze w zakresie transferu technologii oraz zakupu maszyn i urządzeń produkcyjnych, w tym urządzeń dla szeroko pojętego przetwórstwa hutniczego (w zakresie zarówno wyrobów stalowych jak i z metali nieżelaznych), obróbki termicznej metali oraz ciężkiej mechaniki - posiadamy rozległą sieć współpracujących firm - producentów urządzeń, oferujemy zarówno maszyny nowe jak również bardzo atrakcyjne cenowo maszyny używane.
 • Pomagamy w przygotowaniu i pozyskiwaniu ofert, przeprowadzeniu rozmów technicznych, w organizacji dostaw, montaży i rozruchów, szkoleniu personelu itp.. Najczęściej działamy z następującymi rodzajami urządzeń:
  • walcowanie rur i profili: linie produkcji rur i profili zgrzewanych i bezszwowych, pojedyncze urządzenia takie jak: klatki walcownicze, zespoły walców, zgrzewarki i urządzenia wspomagające (piły do cięcia poprzecznego i wzdłużnego, urządzenia testujące, myjące, pakujące, podające, akumulatory spiralne, itp.),
  • powlekanie powierzchni: blach, rur i profili (cynkowanie, aluminiowanie, preizolacja, itp.),
  • gięcie rur: giętarki do rur o dużym zakresie średnic i kątów gięcia,
  • obróbka termiczna: piece i urządzenia do odróbki termicznej i chemicznej, opracowywanie procesów technologicznych do specyficznych wymagań klienta.
 • Przeprowadzamy badania diagnostyczne bazujące na pomiarach wibracji i rozkładu temperatur. Opracowujemy dedykowane zaawansowane systemy Utrzymania Ruchu.

W sposób stały współpracujemy od szeregu lat współpracujemy między innymi z wytwórcami technologii oraz producentami maszyn i urządzeń dla przetwórstwa hutniczego i ciężkiej mechaniki, a także agregatów obróbki termicznej: D.M.S. (Francja), M.T.M. Machinery (Włochy), MECAMAN (Luksemburg), C.F.R. (Francja), Tu-Pro-Tec (Francja), LTS (Włochy), ADDISON (Wlk. Brytania), TEJERO (Hiszpania), MAIR (Włochy).