PRO Consulting

Kompleksowo rozwiązujemy trudne problemy

Artykuły, raporty, książki

Wybrane opracowania własne

„Social-technical aspects in modern manufacturing”, P.Oborski, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 22, Nr 11&12, 2003, p. 848-854.

„Man-machine interactions in advanced manufacturing systems”, P.Oborski, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 23, 2004, p. 227-232.

„Przemiany zachodzące w przedsiębiorstwach produkcyjnych”, P.Oborski, Inżynieria Maszyn, R. 17, z. 1, 2012, Strona 7-16, ISSN 1426-708X.

“System Produkcyjny SCANII”, P. Oborski, materiały konferencyjne: III Konferencja: Lean Manufacturing, Wrocław 2-3 czerwca 2003, s. 265-272.

“Wybrane metody poprawy produktywności w przemyśle”, P. Oborski, materiały konferencyjne: MACH-TOOL 2003 – Konferencja nt. Zwiększanie produktywności przedsiębiorstw, Poznań 10 czerwca 2003, s. 61-71.

„Wpływ organizacji produkcji na systemy sterowania wytwarzaniem”, P. Oborski, Komputerowo zintegrowane zarządzanie, tom II, WNT Warszawa 2004, p. 218-225. Zakopane 12-14.01.2004.

„Systemy sterowania wytwarzaniem – wymagania przy zróżnicowanym stopniu automatyzacji” P. Oborski, AUTOMATION’04, Warszawa 24-26 marca 2004, p.215-223 .

 

Wybrane opracowania zewnętrzne

Artykuły:

 

Raporty:

 

Książki: