PRO Consulting

Kompleksowo rozwiązujemy trudne problemy

Kompleksowa organizacja i doskonalenie procesów biznesowych i systemów produkcyjnych w oparciu o Lean Manufacturing, 5S, TPM, KAZEIN, SMED, BPR, dobre praktyki produkcyjne, zarządzanie bezpieczeństwem produktu, normy ISO, ISO 9000, wytyczne i dyrektywy UE. więcej

Systemy informatyczne wspierające produkcję: sterowanie i monitorowanie, automatyzacja, systemy SCADA, MES, MRP/ERP. Projektowanie/doskonalenie procesów przepływu informacji jako przygotowanie do implementacji systemów IT. Niezależne doradztwo przy wdrażaniu systemów informatycznych i automatyki przemysłowej. więcej

Badania i ewaluacje – ocena funkcjonowania systemów, realizacji programów i projektów. 

 

więcej

Doradztwo techniczne oraz pośrednictwo handlowe w zakresie dostaw maszyn i urządzeń oraz transferu technologii dla przetwórstwa hutniczego i ciężkiej mechaniki. Doradztwo i szkolenia w zakresie rozwoju technologii obróbkowych i produkcyjnych, projektowania i technologii. więcej