PRO Consulting

Kompleksowo rozwiązujemy trudne problemy

PRO Consulting – informacje o firmie

Firma PRO Consulting powstała w 2001 roku jako kontynuacja działalności Biura Konsultingu i Tłumaczeń Technicznych "Andrzej Oborski" – istniejącego od 1976 roku, zajmującego się doradztwem dla firm francuskich oraz Szwedzko-Polskiego Centrum Kompetencji – wspieranego przez Rząd Szwedzki w ramach projektu VISBY w latach 1998 – 2001, którego celem była implementacja innowacyjnych metod organizacji w polskich firmach.

Współpracując z profesjonalnym gronem specjalistów PRO Consulting gwarantuje elastyczność, kompleksowość i najwyższą jakość usług.

CO NAS WYRÓŻNIA

Nasza przewaga nad konkurencją wynika z indywidualnego, bardzo profesjonalnego podejścia do każdego klienta i do każdego problemu oraz ze stosowania innowacyjnych metod działania. Łączymy najnowszą wiedzę, bardzo wysokie kwalifikacje oraz podejście B+R. Dzięki temu realizujemy nawet najbardziej skomplikowane i niestandardowe projekty.

MISJA FIRMY

Zwiększanie Wartości Firm Naszych Klientów poprzez kompleksowe, profesjonalne rozwiązywanie trudnych problemów oraz świadczenie najwyższej jakości usług każdorazowo dopasowywanych do Państwa wymagań.

KLIENCI

Działalności firmy PRO Consulting jest ukierunkowana na trzy grupy klientów:

 • Biznesowych – firmy produkcyjne, handlowe i usługowe
 • Klientów instytucjonalnych – jednostki samorządu terytorialnego, agendy rządowe i ministerstwa, jednostki otoczenia biznesu
 • Sektor badawczo-rozwojowy – instytuty badawcze i badawczo-rozwojowe, wyższe uczelnie

OFEROWANE ZASOBY

 • Podstawowy zespół firmy stanowi grupa pięciu wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych konsultantów. W realizację poszczególnych projektów włączaniu są dodatkowi eksperci zewnętrzni.
 • Czterech konsultantów posiada stopień doktora – rozprawy doktorskie dotyczą tej samej tematyki, którą zajmują się w firmie PRO Consulting.
 • Bardzo duże doświadczenie praktyczne we wdrażaniu systemów organizacji produkcji i procesów biznesowych – między innymi pierwsze w Polsce wdrożenie systemu bazującego na Lean Manufacturing, 5S i TPM – wdrożenie w latach 1999-2000 w firmie SCANIA – koncepcja Lean Manufacturing została opracowana i opublikowana w 1996 roku (!)
 • Doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań Przemysłu 4.0 – jesteśmy inicjatorami powołania Platformy Przemysłu 4.0 Politechniki Warszawskiej oraz inicjatorami utworzenia Mazowieckiego Centrum Przemysłu 4.0.
 • Doświadczenie w organizacji konferencji, szkoleń i warsztatów, w tym w organizacji dużych ogólno-polskich projektów szkoleniowych i szkoleniowo-doradczych – wykonawca w dużych ogólnopolskich projektach: „Innowacyjność MŚP”, „Przygotowanie do Eksportu”, „Wschód Biznesu II”.
 • Sprawdzone metody doskonalenia organizacji produkcji w oparciu o: Lean Manufacturing, Kaizen, 5S, TPM, SMED, dobre praktyki produkcyjne, ISO 9000, rozwiązania Przemysłu 4.0.
 • Autorskie programy szkoleniowe zakładające pracę metodami aktywnymi, uwzględniając specyfikę procesu efektywnego uczenia się ludzi dorosłych.
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami Badawczo-Rozwojowymi, transferze technologii, zarządzaniu innowacjami, organizacji sieci współpracy, badaniach i rozwoju tzw. klastrów. oraz inicjacji i zarządzaniu międzynarodowymi projektami B+R
 • Własna, autorska metodyka przeprowadzania audytów technologicznych mających na celu kompleksowe badanie potrzeb firmy w zakresie rozwoju organizacji, technologii i kompetencji.
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień inżynierskich i technicznych związanych z produkcją, projektowaniem konstrukcji i technologii, automatyzacją i sterowaniem, utrzymaniem ruchu oraz maszynami i urządzeniami technologicznymi.
 • Długoletnia współpraca z dostawcami urządzeń dla przemysłu maszynowego i ciężkiego.
 • Doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów badawczych ewaluacyjnych mających na celu ocenę działania i oddziaływania programów i projektów.