PRO Consulting

Kompleksowo rozwiązujemy trudne problemy

Zrealizowane projekty

Wykaz najważniejszych, wybranych projektów realizowane przez firmę PRO Consulting:

- 1999 - 2003 - SCANIA KAPENA S.A. w Słupsku - wdrażanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu organizacji produkcji bazującego na Lean Manufacturing, KAIZEN, TQM, 5S i TPM na linii produkcji samochodów ciężarowych. Pierwsze w Polsce wdrożenie systemu organizacji bazujące na Lean Manufacturing (system wdrożono w latach 1999-2000 – natomiast koncepcję Lean Manufacturing opisano w 1996 roku).

- 2000 - Everts-Pol w Warszawie - opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem. certyfikat PCBC, 2000.

- 2000 - OTIS Polska w Warszawie - usługi konsultacyjne przy wdrażaniu Systemu Zarządzania Jakością. Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego, 2000.

- 2000 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "LECHAR" w Warszawie - wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością.

- 2000 - A.S.O. Dealer TOYOTA - Marki, wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością. Certyfikat TUV Katowice.

- 2001 - Częstochowskie Zakłady Graficzne - usługi konsultacyjne przy wdrażaniu Systemu Zarządzania Jakością. Certyfikat TUV Katowice, 2001.

- 2003 - Międzynarodowe Targi Poznańskie - szkolenie: Wybrane metody poprawy produktywności.

- 2003 - KNAUF Plastics Sp. z o.o. w Żyrardowie - szkolenie-warsztaty: Mapowanie strumienia wartości, projekt doskonalenia procesu produkcyjnego.

- 2003 - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – audit organizacji pod kątem wymagań normy ISO 9001, konsultacje z zakresu wdrażania Systemu Zarządzania Jakością.

- 2003 - SCANIA PRODUCTION SŁUPSK S.A. - Opracowanie założeń, programu i materiałów informacyjnych, i szkoleniowych dla Systemu Organizacji pracy biurowej bazującego na idei KAIZEN, 5S i Lean Manufacturing.

- 2003 - Andrychowska Fabryka Maszyn AFM Sp. z o.o. w Andrychowie - warsztaty: Mapowanie strumienia wartości, projekt doskonalenia procesu produkcyjnego.

- 2003 - Biuro Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu UNICONSULT Warszawa - współpraca przy realizacji programu PHARE - SME Development z zakresu rozwoju organizacji pracy w małych i średnich firmach.

- 2003 - Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu – audit organizacji pod kątem wymagań normy ISO 9001, konsultacje z zakresu wdrażania Systemu Zarządzania Jakością.

- 2003 - 2005 - SCANIA PRODUCTION SŁUPSK S.A. - wdrażanie Zintegrowanego Systemu Organizacji Produkcji bazującego na Lean Manufacturing, KAIZEN, TQM, 5S i TPM na linii produkcji autobusów – długo terminowa współpraca partnerska.

- 2004 - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - konsultacje w ramach programu akredytacji firm do programu PHARE.

- 2004 - Andrychowska Fabryka Maszyn AFM Sp. z o.o. w Andrychowie – wdrażanie programu poprawy produktywności bazującego na idei Lean Manufacturing, KAIZEN, 5S i TPM.

- 2004 - Biuro Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu UNICONSULT Warszawa - współpraca przy obsłudze programu PHARE z zakresu: Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy, Technologii Informatycznych dla Przedsiębiorstw, Rozwoju Przedsięwzięć Innowacyjnych.

- 2004 - Masterfoods, A Division of Mars U.K.Ltd. Melton Mowbray, Wielka Brytania - konsultacje i szkolenie z zakresu Lean Manufacturing, narzędzi Lean Thinking oraz metod 5S i TPM.

- 2005 – PROMOTECH Sp. z o.o. – audyt organizacji i procesu produkcyjnego. Konsultacje z zakresu doskonalenia organizacji produkcji.

- 2005 - SCANIA Oskarshamn i SCANIA Sodertalje, Szwecja – konsultacje z zakresu doskonalenia produkcji oraz systemów doskonalenia jakości.

- 2005 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – cykl szkoleń doradczych zakresu metod organizacji produkcji i zarządzania jakością – kilku dniowe wyjazdowe sesje szkoleniowe.

- 2005 – Andrychowska Fabryka Maszyn AFM S.A. – doskonalenie organizacji produkcji w oparciu o system poprawy produktywności bazujący na Lean Manufacturing, KAIZEN, 5S i TPM. Doskonalenie procesów produkcyjnych, biznesowych i projektowych – współpraca partnerska.

- 2005 - SCANIA PRODUCTION SŁUPSK S.A. – współpraca przy reorganizacji produkcji związanej z rozbudową firmy i podwojeniem ilości produkowanych autobusów oraz doskonalenie organizacji produkcji i szkolenia nowo przyjętych pracowników.

- 2005 – Konsorcjum firm Ove Arup & Partners International Limited oraz PAG-UNICONSULT Sp. z o.o. – monitoring projektów doradczych realizowanych w ramach programu PHARE. W ramach monitoringu projektów ukierunkowanych na poprawę organizacji i zarządzania oraz wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania przeprowadzono audity w ponad 100 firmach o profilu produkcyjnym i usługowym.

- 2005 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – przeprowadzenie kilkudniowych sesji szkoleniowych z zakresu systemów zarządzania i organizacji produkcji oraz z zakresu auditowania systemów organizacyjnych i przeprowadzania audytów technologicznych. Wyjazdowe sesje szkoleniowe były przeprowadzane dla pracowników PARP i RIF (Regionalnych Instytucji Finansujących) zajmujących się realizacją projektów doradczych w ramach programu PHARE i Funduszy Strukturalnych.

- 2005 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – opracowanie wytycznych do monitorowania i audytowania systemów zarządzania i organizacji produkcji oraz projektów transferu technologii. Celem opracowania jest wsparcie realizacji projektów dofinansowywanych w ramach programu PHARE i Funduszy Strukturalnych.

- 2005 – 2006  STALPRODUKT  S.A. Zakład Tarnów - Konsultacje w zakresie transferu technologii – pomoc w wyszukaniu na rynku europejskim używanego agregatu cięcia poprzecznego blach cienkich ze stali o wysokim współczynniku Rm,  jego zakupie, przygotowaniu zakresu niezbędnego revampingu i przekazaniu nowej technologii produkcyjnej dla tego używanego agregatu.

- 2006 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach konsorcjum firm Ove Arup & Partners International Limited oraz PAG-UNICONSULT Sp. z o.o.) – realizacja trzy etapowego kompleksowego cyklu szkoleń i warsztatów (86 godzin szkoleń) z zakresu transferu technologii dla przedstawicieli Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU), w tym: Krajowej Sieci Innowacji (KSI) oraz dla osób pracujących w Punktach Konsultacyjnych (PK) i Regionalnych Instytucjach Finansujących (RIF).

- 2006 – Wrocławskie Centrum Transferu Technologii – realizacja dwuetapowego kompleksowego cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu transferu i zarządzania technologią.

- 2006 – STALPRODUKT S.A. Bochnia – Konsultacje w zakresie technologii trzech nowych pił szybkotnących współbieżnych dla istniejących agregatów produkcji rur i profili spawanych. Pomoc w ich zakupie, montażu i rozruchu. Pomoc w zakupie i transferze technologii nowego agregatu cięcia wzdłużnego blach do 8 mm grubości gorąco- i zimno-walcowanych ze stali o wysokim współczynniku Rm. Konsultacje w zakresie opracowania dokumentacji ofertowej dla nowego projektu agregatu cięcia poprzecznego blach transformatorowych, ze stali krzemowej. Wysoka precyzyjność cięcia tych blach, wymagana przez współczesny rynek producentów transformatorów i przekładników, połączona z dużą szybkością pracy agregatu, oparta jest na specjalnej technologii.

- 2006 – Andrychowska Fabryka Maszyn – doskonalenie organizacji produkcji, procesów produkcyjnych, biznesowych i projektowych – współpraca partnerska. Włączenie firmy do międzynarodowego projektu badawczego finansowanego w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej, doradztwo w zakresie zarządzania aktywnością firmy w projekcie.

- 2006 – Aurys Lustra – audyt organizacji, wdrażanie systemu poprawy produktywności bazującego na metodzie 5S i systemu doskonalenia jakości. Audyt procesów biznesowych oraz doskonalenie procesów biznesowych i informacyjnych.

- 2006 – Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu – działania doradcze w zakresie organizacji regionalnej sieci współpracy. Organizacja konferencji informacyjnej promującej idee współpracy w ramach regionu euroreionu Nysa, której celem było przekazanie najważniejszych informacji z zakresu budowy i funkcjonowania sieci współpracy, tzw. klastrów.

- 2006 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach konsorcjum firm PAG-Uniconsult, Danishe Technologie Institute, Firma 2000) – opracowanie programów szkoleń i warsztatów dla projektu „Innowacyjność MŚP”

- 2006 – Firma z grupy Saint-Gobain Polska – analiza stanu organizacji firmy, wdrażanie systemu poprawy produktywności bazującego na metodzie 5S, doskonalenie systemu zapewnienia jakości. Audyt procesów biznesowych oraz doskonalenie procesów biznesowych i informacyjnych.

- 2006 – SCANIA Production Słupsk – Szkolenie z zakresu metod doskonalenia produkcji oraz metod rozwiązywania problemów w praktyce doskonalenia systemów produkcyjnych.

- 2007 – Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu – cykl działań doradczych, warsztatów oraz badań i wykonywania opracowań merytorycznych mających na celu budowę sieci współpracy w Euroregionie Nysa. W rezultacie realizacji projektu powołania do życia sieć współpracy pod nazwą Grupa MTD.

- 2007 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach konsorcjum firm PAG-Uniconsult, Danishe Technologie Institute, Firma 2000) – realizacja projektu „Innowacyjność MŚP” szkoleń i warsztatów z zakresu transferu technologii, finansowania transferu technologii, ochrony praw własności intelektualnej oraz metod doskonalenia produkcji i usług. W ramach projektu firma PRO Consulting przeprowadziła ponad 60 dwudniowych sesji szkoląc blisko 1.200 osób.

- 2007 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach konsorcjum firm PAG-Uniconsult, PRO Consulting) – opracowanie kompleksowej metodologii benchmarkingu Parków Technologicznych.

- 2007-08 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (podwykonawstwo dla firmy PAG-Uniconsult) – realizacja cyklu sesji informacyjno-szkoleniowych z zakresu transfer technologii dla konsultantów Krajowego Systemu Usług oraz Krajowego Systemu Innowacji.

- 2007 – Andrychowska Fabryka Maszyn – doskonalenie organizacji produkcji, procesów produkcyjnych, biznesowych i projektowych – współpraca partnerska.

- 2007-2008 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach konsorcjum firm ARUP i PAG-Uniconsult) – realizacja projektu „Eksport MŚP” szkoleń i warsztatów oraz doradztwa z zakresu rozwoju strategii eksportowych i rozwoju firm pod kątem eksportu. Firma PRO Consulting była głównym wykonawcą usług doradczych oferowanych w projekcie – nasi eksperci zrealizowali 1.660 godzin doradczych.

- 2007 –Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – szkolenie z zakresu rozwoju innowacyjności i finansowania działań innowacyjnych.

- 2007 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach konsorcjum firm ARUP i PAG-Uniconsult) - Doradztwo oraz opracowanie kompleksowych strategii rozwoju firm pod kątem eksportu dla 18 firm z różnych branż. W ramach doradztwa i w opracowanych strategiach uwzględniono finansowanie rozwoju firm przy wykorzystaniu Funduszy Strukturalnych PO IG i RPO.

- 2007 – Doradztwo dla kilku firm w zakresie transferu technologii, finansowania rozwoju w ramach Funduszy Strukturalnych oraz organizacji produkcji.

- 2008 – Nowotomyska Izba Przemysłowa – szkolenie i doradztwo w zakresie rozwoju klastrów i inicjatyw sieciowych dla firm będących członkami Izby Przemysłowej.

- 2008 – Proplasma – opracowanie kompleksowej strategii rozwoju firmy wraz z szczegółowym biznesplanem planowanych kluczowych przedsięwzięć. Wykonane prace poprzedzono kompleksowymi badaniami rynku.

- 2008 – Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Lesznie – szkolenie i doradztwo w zakresie rozwoju klastrów i inicjatyw sieciowych dla grupy firm.

- 2008 – Grupa firm współpracujących z Kaliskim Inkubatorem Przedsiębiorczości – szkolenie i doradztwo w zakresie rozwoju klastrów i inicjatyw sieciowych.

- 2008 – Związek Pracodawców Mazowsza i Warszawy - szkolenie i doradztwo w zakresie strategii rozwoju powiązań kooperacyjnych – sieci i klastrów oraz finansowania ww. przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

- 2008 – Andrychowska Fabryka Maszyn S.A. – doradztwo przy doskonaleniu systemu produkcyjnego. Opracowanie i wdrożenie sytemu planowania i zarządzania realizacją produkcji dużych maszyn projektowanych i produkowanych na zamówienie klienta.

- 2008 – Hygienika S.A. – przygotowanie koncepcji projektu modernizacji linii produkcyjnej oraz doradztwo przy aplikowaniu o uzyskanie finansowania z funduszy strukturalnych.

- 2008 – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – ewaluacja systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego.

- 2008-09 – Dairy Broker Sp. z o.o. – audyt i doskonalenie procesów biznesowych realizowanych przez firmę, opracowanie sformalizowanych procedur realizacji poszczególnych procesów. System procedur jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 dotyczącymi Systemu Zarządzania Jakością.

- 2009 – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (w ramach kontraktu firmy PAG Uniconsult Sp. z o.o.) – ewaluacja, ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych realizowanych w ramach działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

- 2009 – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w ramach kontraktu firmy PAG Uniconsult Sp. z o.o.) – ewaluacja, ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych realizowanych w ramach działania 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- 2009 – Uniwersytet Opolski – szkolenia i doradztwo w zakresie transferu technologii z uczelni do przemysłu, organizacja warsztatów z technologii produkcji kosmetyków, projekt systemu transferu technologii dla Uniwersytetu Opolskiego.

- 2009 – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (w ramach kontraktu firmy PAG Uniconsult Sp. z o.o.) – projekt systemu wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji (DSI), oraz doradztwo w zakresie systemu monitoringu wdrażania DSI.

- 2009 – Andrychowska Fabryka Maszyn S.A. – audyt procesów biznesowych związanych z rozliczaniem kosztów produkcji oraz zarządzaniem personelem. Projekt nowego systemu rozliczania kosztów produkcji maszyn, oraz wykonanie związanej z tym dokumentacji i procedur.

- 2009 – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (w ramach kontraktu firmy PAG Uniconsult Sp. z o.o.) – przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla osób zaangażowanych w przygotowywanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Warmińsko Mazurskiego.

- 2009 – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – realizacja projektu badawczego – ewaluacja programów ministra Patent PLUS i Kreator Innowacyjności. Ocena stanu realizacji, efektywności, rezultatów wypracowanych w ramach poszczególnych projektów oraz opracowanie zaleceń w celu udoskonalenia programu.

- 2009-10 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – wykonawca w projekcie „Wchód Biznesu II” - „Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach Wschodniej Polski II” (nr RZL/POKL2.1.3-005/1/1009, budżet 12 mln zł). Pełnienie roli koordynatora regionalnego na województwa: Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie i Lubelskie. Realizacja szkoleń i doradztwa dla firm MŚP. Realizacja przez PRO Consulting 5154 osobodni szkoleniowych oraz realizacja 15.000 godzin doradczych dla firm MŚP.

- 2010 – Andrychowska Fabryka Maszyn S.A. – doradztwo w zakresie doskonalenia organizacji produkcji i poprawy produktywności. Wykonanie projektu zintegrowanego systemu informatycznego służącego do kompleksowego zarządzania technologią, zakupami, obróbką części oraz montażem maszyn.

- 2010 – Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu (w ramach kontraktu z Firma 2000) – szkolenie w zakresie tworzenia firm innowacyjnych, transferu technologii oraz inicjacji i realizacji projektów innowacyjnych.

- 2010 – Uniwersytet Opolski – szkolenia i doradztwo w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, zakładania i funkcjonowania firm spin-off oraz transferu technologii z uczelni do przemysłu.

- 2010 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach kontraktu firmy PAG Uniconsult Sp. z o.o.) – realizacja projektu badawczego „Ocena potencjału innowacyjnego w Polsce Wschodniej w związku z realizacją Działania I.3 PO RPW – Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”. Celem projektu była ocena potrzeb i możliwości realizacji projektów mających za zadanie budowę potencjału innowacyjnego regionu Polski Wschodniej.

- 2010-11 – Agencja Rozwoju Innowacji Sp. z o.o. – opracowanie koncepcji i projektu narzędzia informatycznego Audytu Technologicznego. Narzędzie opracowane w formie interaktywnego programu informatycznego współpracującego z bazą danych będzie służyło do identyfikacji potrzeb i możliwości firm w zakresie rozwoju technologii oraz inicjacji projektów transferu technologii i wiedzy realizowanych przez uczelnie dolnośląskie w ramach DOTWIT – Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii.

- 2011 – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – realizacja projektu badawczego – ewaluacja, badanie efektów wdrażania przedsięwzięcia Ministra „Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” oraz programu Ministra „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” w latach 2006-2010. (projekt realizowany w ramach konsorcjum z firmą PAG Uniconsult Sp. z o.o.)

- 2011 – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – realizacja projektu badawczego – ewaluacja, badanie efektów realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działań 3, 4 5 i 6. Firma PRO Consulting była odpowiedzialna za samodzielne wykonanie ewaluacji 4 osi priorytetowej (projekt realizowany w ramach kontraktu firmy PAG Uniconsult Sp. z o.o.).

- 2011 – Hygienika S.A. – doradztwo techniczne w zakresie modernizacji linii produkcyjnej oraz doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego, w tym z finansowana z funduszy strukturalnych.

- 2011 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – konsultanci Krajowego Systemu Usług – szkolenia w zakresie przeprowadzania audytu technologicznego oraz doskonalenia firm w oparciu o wyniki audytu.

- 2011 – Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii (DOTWIT) – doradztwo przy wdrażaniu Narzędzia Audytu Technologicznego zaprojektowanego przez PRO Consulting, doradztwo w zakresie praktycznego funkcjonowania ośrodka doradczego zajmującego się transferem technologii.

- 2012 – Szkolenie i warsztaty dla doktorantów Politechniki Łódzkiej, tytuł szkolenia: „Komercjalizacja pomysłów naukowych”

- 2012 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – realizacja projektu badawczego ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex-post programu bon na innowacje”.

- 2012 – Opracowanie dokumentu strategicznego Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) dla województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2015-2020. Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (projekt realizowany w ramach kontraktu firmy PAG Uniconsult Sp. z o.o.). W ramach projektu przeprowadzono kompleksowe badania sytuacji gospodarczej, wykonano analizy przy wykorzystaniu metody foresight oraz wypracowano dokument strategiczny RSI wraz z załącznikami. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, konsultacji z ministerstwami i przedstawicielami UE jest on oceniany jako najbardziej innowacyjna i kompleksowa strategia RSI w Polsce

- 2012 – WSK Rzeszów – realizacja kursu tematycznego dla firmy WSK Rzeszów z zakresu PLC, sieci przemysłowych, HMI, SCADA, OPC, MES.

- 2013 – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – realizacja projektu badawczego: „Ocena efektów wsparcia dużych przedsiębiorstw w ramach realizacji polityki spójności w Polsce”. W ramach projektu przebadano znaczną liczbę dużych firm pod kątem oceny efektów realizowanych projektów z zakresu wsparcia rozwoju systemów produkcyjnych.

- 2013 – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – badanie potencjału rynku regionu w zakresie realizacji projektów B+R oraz opracowanie propozycji działań wspierających współpracę pomiędzy sektorem B+R a biznesem w celu najefektywniejszego wykorzystania funduszy strukturalnych UE, dostępnych dla województwa warmińsko-mazurskiego w okresie 2014-2020.

- 2013 – eBambino – realizacja projektu opracowania strategii rozwoju firmy poprzez zaprojektowanie i opracowanie systemu B2B i B2C – projekt: „Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu automatyzacji wymiany danych i procesów współpracy firmy EBAMBINO z partnerami biznesowymi”

- 2014 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – realizacja projektu badawczego ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex-post edycji pilotażowej programu Wsparcie w ramach dużego bonu” – ocena efektów realizacji projektów B+R wspartych finansowo w ramach programu Bon na Innowacje.

- 2014 – PESA Bydgoszcz – Budowa klastra obejmującego sieć dostawców oraz opracowanie „Strategii Kujawsko-Pomorskiego Klastra Pojazdów Szynowych”

- 2014 – Przedsiębiorstwa wodociągowe z Torunia i Grudziądza – Budowa klastra obejmującego grupę przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Opracowanie „Strategii Kujawsko-Pomorskiego Klastra Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej”

- 2015 – Hygienika Dystrybucja S.A. – przeprowadzenie audytu technologicznego pod kątem oceny organizacji i efektywności działania firmy oraz możliwości rozwoju innowacyjnych produktów w oparciu o prace badawczo-rozwojowe.

- 2015-16 – WSK Rzeszów – opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania zlecaniami i monitorowania produkcji zgodnego z wymaganiami Przemysłu 4.0 mającego za zadanie cyfryzację i automatyzację przetwarzania danych na linii produkcji części silników lotniczych.

- 2016 – Hygienika Dystrybucja S.A. – organizacja działu B+R oraz opracowanie nowych innowacyjnych wyrobów higienicznych, przygotowanie wniosku o dofinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów będących wynikiem działań B+R do produkcji.

- 2016 – przeprowadzenie badań, opracowanie strategii rozwoju oraz przygotowanie projektu „Internetowa platforma sprzedaży hurtowej i detalicznej wyrobów higienicznych wraz z mechanizmami automatyzacji wymiany i przetwarzania danych B2B i B2C”.

- 2016-17 – Ministerstwo Rozwoju – udział w panelach eksperckich zajmujących się wypracowaniem strategii działania państwa w obszarze Przemysłu 4.0.

- 2017 – Warsaw Industry Week – organizacja w ramach Konferencji Instrumenty Przemysłu 4.0 panelu eksperckiego dotyczącego problematyki edukacji w Przemyśle 4.0.

- 2017 – Hygienika Dystrybucja S.A. – opracowanie projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnej technologii produkcji super cienkich pieluszek dziecięcych będącej wynikiem badań B+R”.

- 2017 – F.I.M.I. S.p.a. (Fabbrica Impianti Macchine Industriali) (Włochy) – przeprowadzanie audytów technologicznych w firmach z sektora przetwórstwa stali. Identyfikacja możliwości rozwoju i realizacji projektów wdrożeniowych.

- 2017 – Stalprodukt S.A. – doradztwo techniczne w zakresie modernizacji linii produkcji profili zamkniętych.

- 2017 Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie S.A. - Prowadzenie i koordynacja prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem nowych innowacyjnych technologii produkcji spersonalizowanych inteligentnych wyrobów.

- 2018 BWP Skórkiewicz Sp. j. - Przeprowadzenie audytu technologicznego mającego na celu identyfikację możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju innowacyjnych produktów oraz wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0.

- 2018 Meccanica Adda Fer S.R.L. (Włochy) - wsparcie doradcze przy projektowaniu nowej linii technologicznej.

- 2018 Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie S.A. - przygotowanie i koordynacja prac B+R realizowanych w ramach projektu B+R finansowanego z NCBiR.

- 2018 Organizacja cyklu seminariów i warsztatów "Przemysł 4.0. Jak wykorzystać szansę i uniknąć zagrożeń".

- 2018 Przeprowadzenie dla kilku firm audytów technologicznych mających na celu ocenę potencjału firm w zakresie potrzeb wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0.

- 2018 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (w ramach kontraktu firmy PAG Uniconsult Sp. z o.o.) - przeprowadzenie kompleksowych badań nad realizacją projektów B+R przez przedsiębiorstwa. Badania wykonane w projekcie "Ewaluacja wsparcia w ramach PO IR w zakresie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji".

- 2018-19 Meccanica Adda Fer S.R.L. (Włochy) - wsparcie doradcze przy rozwoju i wdrażaniu urządzenia produkcyjnego SCRAP BLOWING SYSTEM FOR SVM Automatic Packing machine dla firmy zajmującej się przetwórstwem stali.

- 2019 Przygotowanie biznes planu, dobór partnerów przemysłowych i biznesowych oraz przygotowanie wniosku o finansowanie rozwoju innowacyjnego systemu IT z obszaru Przemysłu 4.0.

Artykuły i raporty

Wykaz wybranych artykułów i upublicznionych raportów opracowanych przez konsultantów firmy PRO Consulting.

Wybrane artykuły w czasopismach:

„Organisation and Control at the Basic Manufacturing Level with Human-Computer Integration”, kwartalnik Polskiej Akademii Nauk – P.Oborski, M. Szafarczyk, Advances in Manufacturing Science and Technology, Vol. 25, No. 1, 2001, p.5-15.

„Social-technical aspects in modern manufacturing”, P.Oborski, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 22, Nr 11&12, 2003, p. 848-854.

„Man-machine interactions in advanced manufacturing systems”, P.Oborski, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 23, 2004, p. 227-232.

„Multiagent Shop Floor Control”, P.Oborski, Advances in Manufacturing Science and Technology, Vol. 34, No 3, 2010, p. 61-72.

„Przemiany zachodzące w przedsiębiorstwach produkcyjnych”, P.Oborski, Inżynieria Maszyn, R. 17, z. 1, 2012, Strona 7-16, ISSN 1426-708X.

„Zdecentralizowany wieloagentowy system sterowania i monitorowania wytwarzaniem”, P.Oborski, Inżynieria Maszyn, R. 17, z. 1, 2012, Strona 42-51, ISSN 1426-708X.

"Inteligentna specjalizacja w województwie kujawsko-pomorskim", P.Oborski, Progres – Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Zeszyty tematyczne 1/2012, p. 20-22.


"Inteligentna specjalizacja – odpowiedz na wyzwania stojące przed gospodarką", P.Oborski, Progres – Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Zeszyty tematyczne 4/2012, p. 3-5.

"Integracja nadzoru procesu i obrabiarki w oparciu o zaawansowane systemy informatyczne", P.Oborski, strona 411-418, rozdział w opracowaniu ”Obróbka skrawaniem, interakcja proces-obrabiarka” pod redakcją P. Twardowskiego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013. ISBN 978-83-7775268-5.

"Inteligentne specjalizacje", P.Oborski, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 2 (757), luty 2013, Strona 39-46, ISSN 0860-6846.

"Integracja nadzoru procesu i obrabiarki w oparciu o zaawansowane systemy informatyczne", P.Oborski, Mechanik, Nr. 8-9/2013, s.411-418/714, ISSN 0025-6552.

"Kierunki rozwoju zintegrowanych systemów monitorowania procesów obróbki skrawaniem", P.Oborski, strona 591-598, rozdział w opracowaniu ”Szkoła obróbki skrawaniem synergia nauki z przemysłem” pod redakcją M. Pajora, Wydawnictwo PPH ZAPOL, Szczecin 2014. ISBN 978-83-7518-705-2.

"Developments in integration of advanced monitoring systems", P.Oborski, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Volume 75, Issue 9 (2014), Page 1613-1632, DOI 10.1007/s00170-014-6123-x. Springer London, ISSN 0268-3768

"Kierunki rozwoju zintegrowanych systemów monitorowania procesów obróbki skrawaniem", P.Oborski, Mechanik, Nr. 8-9/2014, s.591-598/738, ISSN 0025-6552.

"Zmodyfikowana metoda pól potencjałowych do wyznaczania drogi robota mobilnego", P.Oborski, T.Fedorczyk, Pomiary Automatyka Robotyka, R. 19, Nr 2/2015, p. 15-21, DOI: 10.14313/PAR_216/15.

"Integrated monitoring system of production processes", P.Oborski, Management and Production Engineering Review 7.4 (2016): 86-96., ISSN 2080-8208.

"System przetwarzania danych pomiarowych wykorzystujący SPC do obróbki krótkich serii zgodny z ideą Przemysłu 4.0", P.Oborski, B.Bielicki, Pomiary Automatyka Robotyka, ISSN 1427-9126, R. 21, Nr 2/2017, 71–78.

"Integration of machine operators with Shop Floor Control system for Industry 4.0", P.Oborski, Management and Production Engineering Review (2018), Volume 9, Number 4, December 2018, pp. 48–55, DOI: 10.24425/119545 ISSN 2080-8208.

 

Wybrane artykuły prezentowane na konferencjach

"Computer Simulation, Animation and Visualisation in Manufacturing", M. Szafarczyk, P. Oborski, International Conference on Advances in Production Engineering, APE’98, Warszawa 1-3 czerwiec 1998, p.225-232.

"Needs of Small and Medium Enterprises for Computer Shop Floor Control with Involvement of Machine Operators", P. Oborski, INCO COPERNICUS - DYCOMANS 2 Workshop, Techniques for Supervisory Management Systems, Bled, 12-14 May 1999, p. 167-174.

"Needs and Tools of CIM Education for Small Production Units and Virtual Enterprises”, M. Szafarczyk, P. Oborski, Proceedings of the Second International Workshop on Intelligent Manufacturing Systems 1999, Leuven, Belgium, September 22-24, 1999, p. 623-630.

“Polish – Swedish Competence Center in Manufacturing Systems”, P.Oborski, M.Szafarczyk, K.Santarek, G.Sholenius, 33rd CIRP International Seminar on Manufacturing Systems, Stockholm 5-7 June 2000.

“Human Oriented Organisation and Control at the Basic Level of Manufacturing”, P.Oborski, M. Szafarczyk, The Conference Preprints of the International Conference on Process Control and Instrumentation ’2000, Glasgow, Great Britain, July 26th –28th, 2000, p. 350-355.

„Decentralised shop floor control system based on holonic idea”, P.Oborski, Proceedings of the International Conference: Computer Integrated Manufacturing 2001 - CIM’01, Zakopane 7-8.03.2001, p.49-56.

„Process oriented organisation and human factors in computer integrated manufacturing”, P.Oborski, A.Buczacki, Proceedings of the International Conference: Computer Integrated Manufacturing 2001 - CIM’01, Zakopane 7-8.03.2001, p.57-64.

„Holonic Idea applied at Shop Floor with Computer Integration of Human Operators and Automatic Machine Tools”, P.Oborski, Proceedings of the IInd International Conference: International Conference on Advances in Production Engineering, APE’01, Warszawa 7-9 czerwiec 2001, p.423-430.

„Organisation of manufacturing systems based on process approach and human factor”, A.Buczacki, P.Oborski, Proceedings of the IInd International Conference: International Conference on Advances in Production Engineering, APE’01, Warszawa 7-9 czerwiec 2001, p.233-240.

„Integration Of Information In Manufacturing Systems - Approach To The Reference Model”, P.Oborski, Proceedings of the IInd International CAMT Conference: Modern Trends in Manufacturing, Wrocław 20-21 luty 2003, p.265-272.

„Integration of information flow in a Basic Manufacturing Unit, BMU”, P.Oborski, P.Szulewski, Proceedings of the International Conference: Computer Integrated Manufacturing 2003 - CIM’03, Wisła 26-28.05.2003, p.

„Computer based communication within manufacturing with various level of automation”, P. Szulewski, P.Oborski, Proceedings of the International Conference: Computer Integrated Manufacturing 2003 - CIM’03, Wisła 26-28.05.2003, p.

„Basic Manufacturing Units, BMU – Decentralisation of Shop Floor Control and Manufacturing Systems”, P. Oborski, Proceedings of the IIInd International Conference: International Conference on Advances in Production Engineering, APE’04, Warszawa 17-18 czerwiec 2004, p

 “Shop Floor Control Based on Multiagent Idea”, P.Oborski, Proceedings of the Vth International Conference International Conference on Advances in Production Engineering, APE’10, Warszawa czerwiec 2010

"Symulacja i animacja komputerowa w systemach wytwarzania", M. Szafarczyk, P. Oborski, Konferencja Naukowo-Techniczna, AUTOMATION’98, Warszawa 11-12 marca 1998, p. 33-40

"Holoniczne systemy wytwarzania", P. Oborski, Konferencja Informatyki Gospodarczej, technologie informacyjne w gospodarce rynkowej - aktualne tendencje, WNE, UW, Warszawa 10-11.12.1998.

“Zdecentralizowany system sterowania stanowiskami wytwórczymi o zróżnicowanej automatyzacji”, P. Oborski, konferencja: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zakopane 10-12 styczeń 2000, WNT Warszawa 2000, Tom II, s. 77-86.

“Integracja przepływu informacji w systemie wytwarzania”, P. Oborski, konferencja: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zakopane 14-16 styczeń 2002, WNT Warszawa 2002, Tom II, s. 217-226.

“System Produkcyjny SCANII”, P. Oborski, materiały konferencyjne: III Konferencja: Lean Manufacturing, Wrocław 2-3 czerwca 2003, s. 265-272.

“Wybrane metody poprawy produktywności w przemyśle”, P. Oborski, materiały konferencyjne: MACH-TOOL 2003 – Konferencja nt. Zwiększanie produktywności przedsiębiorstw, Poznań 10 czerwca 2003, s. 61-71.

„Wpływ organizacji produkcji na systemy sterowania wytwarzaniem”, P. Oborski, Komputerowo zintegrowane zarządzanie, tom II, WNT Warszawa 2004, p. 218-225. Zakopane 12-14.01.2004.

„Systemy sterowania wytwarzaniem – wymagania przy zróżnicowanym stopniu automatyzacji” P. Oborski, AUTOMATION’04, Warszawa 24-26 marca 2004, p.215-223 .

„Decentralizacja Systemu Wytwarzania W Oparciu O Podstawowe Jednostki Wytwórcze – BMU”, P. Oborski, materiały konferencyjne, Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zakopane 10-12.01.2005, WNT Warszawa 2005, Tom II, s. 199-205.