PRO Consulting

Kompleksowo rozwiązujemy trudne problemy

Zrealizowane projekty

Wykaz najważniejszych, wybranych projektów realizowane przez firmę PRO Consulting:

- 1999 - 2003 - SCANIA KAPENA S.A. w Słupsku - wdrażanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu organizacji produkcji bazującego na Lean Manufacturing, KAIZEN, TQM, 5S i TPM na linii produkcji samochodów ciężarowych. Pierwsze w Polsce wdrożenie systemu organizacji bazujące na Lean Manufacturing (system wdrożono w latach 1999-2000 – natomiast koncepcję Lean Manufacturing opisano w 1996 roku).

- 2000 - Everts-Pol w Warszawie - opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem. certyfikat PCBC, 2000.

- 2000 - OTIS Polska w Warszawie - usługi konsultacyjne przy wdrażaniu Systemu Zarządzania Jakością. Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego, 2000.

- 2000 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "LECHAR" w Warszawie - wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością.

- 2000 - A.S.O. Dealer TOYOTA - Marki, wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością. Certyfikat TUV Katowice.

- 2001 - Częstochowskie Zakłady Graficzne - usługi konsultacyjne przy wdrażaniu Systemu Zarządzania Jakością. Certyfikat TUV Katowice, 2001.

- 2003 - Międzynarodowe Targi Poznańskie - szkolenie: Wybrane metody poprawy produktywności.

- 2003 - KNAUF Plastics Sp. z o.o. w Żyrardowie - szkolenie-warsztaty: Mapowanie strumienia wartości, projekt doskonalenia procesu produkcyjnego.

- 2003 - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – audit organizacji pod kątem wymagań normy ISO 9001, konsultacje z zakresu wdrażania Systemu Zarządzania Jakością.

- 2003 - SCANIA PRODUCTION SŁUPSK S.A. - Opracowanie założeń, programu i materiałów informacyjnych, i szkoleniowych dla Systemu Organizacji pracy biurowej bazującego na idei KAIZEN, 5S i Lean Manufacturing.

- 2003 - Andrychowska Fabryka Maszyn AFM Sp. z o.o. w Andrychowie - warsztaty: Mapowanie strumienia wartości, projekt doskonalenia procesu produkcyjnego.

- 2003 - Biuro Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu UNICONSULT Warszawa - współpraca przy realizacji programu PHARE - SME Development z zakresu rozwoju organizacji pracy w małych i średnich firmach.

- 2003 - Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu – audit organizacji pod kątem wymagań normy ISO 9001, konsultacje z zakresu wdrażania Systemu Zarządzania Jakością.

- 2003 - 2005 - SCANIA PRODUCTION SŁUPSK S.A. - wdrażanie Zintegrowanego Systemu Organizacji Produkcji bazującego na Lean Manufacturing, KAIZEN, TQM, 5S i TPM na linii produkcji autobusów – długo terminowa współpraca partnerska.

- 2004 - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - konsultacje w ramach programu akredytacji firm do programu PHARE.

- 2004 - Andrychowska Fabryka Maszyn AFM Sp. z o.o. w Andrychowie – wdrażanie programu poprawy produktywności bazującego na idei Lean Manufacturing, KAIZEN, 5S i TPM.

- 2004 - Biuro Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu UNICONSULT Warszawa - współpraca przy obsłudze programu PHARE z zakresu: Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy, Technologii Informatycznych dla Przedsiębiorstw, Rozwoju Przedsięwzięć Innowacyjnych.

- 2004 - Masterfoods, A Division of Mars U.K.Ltd. Melton Mowbray, Wielka Brytania - konsultacje i szkolenie z zakresu Lean Manufacturing, narzędzi Lean Thinking oraz metod 5S i TPM.

- 2005 – PROMOTECH Sp. z o.o. – audyt organizacji i procesu produkcyjnego. Konsultacje z zakresu doskonalenia organizacji produkcji.

- 2005 - SCANIA Oskarshamn i SCANIA Sodertalje, Szwecja – konsultacje z zakresu doskonalenia produkcji oraz systemów doskonalenia jakości.

- 2005 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – cykl szkoleń doradczych zakresu metod organizacji produkcji i zarządzania jakością – kilku dniowe wyjazdowe sesje szkoleniowe.

- 2005 – Andrychowska Fabryka Maszyn AFM S.A. – doskonalenie organizacji produkcji w oparciu o system poprawy produktywności bazujący na Lean Manufacturing, KAIZEN, 5S i TPM. Doskonalenie procesów produkcyjnych, biznesowych i projektowych – współpraca partnerska.

- 2005 - SCANIA PRODUCTION SŁUPSK S.A. – współpraca przy reorganizacji produkcji związanej z rozbudową firmy i podwojeniem ilości produkowanych autobusów oraz doskonalenie organizacji produkcji i szkolenia nowo przyjętych pracowników.

- 2005 – Konsorcjum firm Ove Arup & Partners International Limited oraz PAG-UNICONSULT Sp. z o.o. – monitoring projektów doradczych realizowanych w ramach programu PHARE. W ramach monitoringu projektów ukierunkowanych na poprawę organizacji i zarządzania oraz wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania przeprowadzono audity w ponad 100 firmach o profilu produkcyjnym i usługowym.

- 2005 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – przeprowadzenie kilkudniowych sesji szkoleniowych z zakresu systemów zarządzania i organizacji produkcji oraz z zakresu auditowania systemów organizacyjnych i przeprowadzania audytów technologicznych. Wyjazdowe sesje szkoleniowe były przeprowadzane dla pracowników PARP i RIF (Regionalnych Instytucji Finansujących) zajmujących się realizacją projektów doradczych w ramach programu PHARE i Funduszy Strukturalnych.

- 2005 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – opracowanie wytycznych do monitorowania i audytowania systemów zarządzania i organizacji produkcji oraz projektów transferu technologii. Celem opracowania jest wsparcie realizacji projektów dofinansowywanych w ramach programu PHARE i Funduszy Strukturalnych.

- 2005 – 2006  STALPRODUKT  S.A. Zakład Tarnów - Konsultacje w zakresie transferu technologii – pomoc w wyszukaniu na rynku europejskim używanego agregatu cięcia poprzecznego blach cienkich ze stali o wysokim współczynniku Rm,  jego zakupie, przygotowaniu zakresu niezbędnego revampingu i przekazaniu nowej technologii produkcyjnej dla tego używanego agregatu.

- 2006 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach konsorcjum firm Ove Arup & Partners International Limited oraz PAG-UNICONSULT Sp. z o.o.) – realizacja trzy etapowego kompleksowego cyklu szkoleń i warsztatów (86 godzin szkoleń) z zakresu transferu technologii dla przedstawicieli Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU), w tym: Krajowej Sieci Innowacji (KSI) oraz dla osób pracujących w Punktach Konsultacyjnych (PK) i Regionalnych Instytucjach Finansujących (RIF).

- 2006 – Wrocławskie Centrum Transferu Technologii – realizacja dwuetapowego kompleksowego cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu transferu i zarządzania technologią.

- 2006 – STALPRODUKT S.A. Bochnia – Konsultacje w zakresie technologii trzech nowych pił szybkotnących współbieżnych dla istniejących agregatów produkcji rur i profili spawanych. Pomoc w ich zakupie, montażu i rozruchu. Pomoc w zakupie i transferze technologii nowego agregatu cięcia wzdłużnego blach do 8 mm grubości gorąco- i zimno-walcowanych ze stali o wysokim współczynniku Rm. Konsultacje w zakresie opracowania dokumentacji ofertowej dla nowego projektu agregatu cięcia poprzecznego blach transformatorowych, ze stali krzemowej. Wysoka precyzyjność cięcia tych blach, wymagana przez współczesny rynek producentów transformatorów i przekładników, połączona z dużą szybkością pracy agregatu, oparta jest na specjalnej technologii.

- 2006 – Andrychowska Fabryka Maszyn – doskonalenie organizacji produkcji, procesów produkcyjnych, biznesowych i projektowych – współpraca partnerska. Włączenie firmy do międzynarodowego projektu badawczego finansowanego w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej, doradztwo w zakresie zarządzania aktywnością firmy w projekcie.

- 2006 – Aurys Lustra – audyt organizacji, wdrażanie systemu poprawy produktywności bazującego na metodzie 5S i systemu doskonalenia jakości. Audyt procesów biznesowych oraz doskonalenie procesów biznesowych i informacyjnych.

- 2006 – Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu – działania doradcze w zakresie organizacji regionalnej sieci współpracy. Organizacja konferencji informacyjnej promującej idee współpracy w ramach regionu euroreionu Nysa, której celem było przekazanie najważniejszych informacji z zakresu budowy i funkcjonowania sieci współpracy, tzw. klastrów.

- 2006 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach konsorcjum firm PAG-Uniconsult, Danishe Technologie Institute, Firma 2000) – opracowanie programów szkoleń i warsztatów dla projektu „Innowacyjność MŚP”

- 2006 – Firma z grupy Saint-Gobain Polska – analiza stanu organizacji firmy, wdrażanie systemu poprawy produktywności bazującego na metodzie 5S, doskonalenie systemu zapewnienia jakości. Audyt procesów biznesowych oraz doskonalenie procesów biznesowych i informacyjnych.

- 2006 – SCANIA Production Słupsk – Szkolenie z zakresu metod doskonalenia produkcji oraz metod rozwiązywania problemów w praktyce doskonalenia systemów produkcyjnych.

- 2007 – Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu – cykl działań doradczych, warsztatów oraz badań i wykonywania opracowań merytorycznych mających na celu budowę sieci współpracy w Euroregionie Nysa. W rezultacie realizacji projektu powołania do życia sieć współpracy pod nazwą Grupa MTD.

- 2007 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach konsorcjum firm PAG-Uniconsult, Danishe Technologie Institute, Firma 2000) – realizacja projektu „Innowacyjność MŚP” szkoleń i warsztatów z zakresu transferu technologii, finansowania transferu technologii, ochrony praw własności intelektualnej oraz metod doskonalenia produkcji i usług. W ramach projektu firma PRO Consulting przeprowadziła ponad 60 dwudniowych sesji szkoląc blisko 1.200 osób.

- 2007 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach konsorcjum firm PAG-Uniconsult, PRO Consulting) – opracowanie kompleksowej metodologii benchmarkingu Parków Technologicznych.

- 2007-08 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (podwykonawstwo dla firmy PAG-Uniconsult) – realizacja cyklu sesji informacyjno-szkoleniowych z zakresu transfer technologii dla konsultantów Krajowego Systemu Usług oraz Krajowego Systemu Innowacji.

- 2007 – Andrychowska Fabryka Maszyn – doskonalenie organizacji produkcji, procesów produkcyjnych, biznesowych i projektowych – współpraca partnerska.

- 2007-2008 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach konsorcjum firm ARUP i PAG-Uniconsult) – realizacja projektu „Eksport MŚP” szkoleń i warsztatów oraz doradztwa z zakresu rozwoju strategii eksportowych i rozwoju firm pod kątem eksportu. Firma PRO Consulting była głównym wykonawcą usług doradczych oferowanych w projekcie – nasi eksperci zrealizowali 1.660 godzin doradczych.

- 2007 –Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – szkolenie z zakresu rozwoju innowacyjności i finansowania działań innowacyjnych.

- 2007 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach konsorcjum firm ARUP i PAG-Uniconsult) - Doradztwo oraz opracowanie kompleksowych strategii rozwoju firm pod kątem eksportu dla 18 firm z różnych branż. W ramach doradztwa i w opracowanych strategiach uwzględniono finansowanie rozwoju firm przy wykorzystaniu Funduszy Strukturalnych PO IG i RPO.

- 2007 – Doradztwo dla kilku firm w zakresie transferu technologii, finansowania rozwoju w ramach Funduszy Strukturalnych oraz organizacji produkcji.

- 2008 – Nowotomyska Izba Przemysłowa – szkolenie i doradztwo w zakresie rozwoju klastrów i inicjatyw sieciowych dla firm będących członkami Izby Przemysłowej.

- 2008 – Proplasma – opracowanie kompleksowej strategii rozwoju firmy wraz z szczegółowym biznesplanem planowanych kluczowych przedsięwzięć. Wykonane prace poprzedzono kompleksowymi badaniami rynku.

- 2008 – Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Lesznie – szkolenie i doradztwo w zakresie rozwoju klastrów i inicjatyw sieciowych dla grupy firm.

- 2008 – Grupa firm współpracujących z Kaliskim Inkubatorem Przedsiębiorczości – szkolenie i doradztwo w zakresie rozwoju klastrów i inicjatyw sieciowych.

- 2008 – Związek Pracodawców Mazowsza i Warszawy - szkolenie i doradztwo w zakresie strategii rozwoju powiązań kooperacyjnych – sieci i klastrów oraz finansowania ww. przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

- 2008 – Andrychowska Fabryka Maszyn S.A. – doradztwo przy doskonaleniu systemu produkcyjnego. Opracowanie i wdrożenie sytemu planowania i zarządzania realizacją produkcji dużych maszyn projektowanych i produkowanych na zamówienie klienta.

- 2008 – Hygienika S.A. – przygotowanie koncepcji projektu modernizacji linii produkcyjnej oraz doradztwo przy aplikowaniu o uzyskanie finansowania z funduszy strukturalnych.

- 2008 – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – ewaluacja systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego.

- 2008-09 – Dairy Broker Sp. z o.o. – audyt i doskonalenie procesów biznesowych realizowanych przez firmę, opracowanie sformalizowanych procedur realizacji poszczególnych procesów. System procedur jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 dotyczącymi Systemu Zarządzania Jakością.

- 2009 – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (w ramach kontraktu firmy PAG Uniconsult Sp. z o.o.) – ewaluacja, ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych realizowanych w ramach działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

- 2009 – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w ramach kontraktu firmy PAG Uniconsult Sp. z o.o.) – ewaluacja, ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych realizowanych w ramach działania 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- 2009 – Uniwersytet Opolski – szkolenia i doradztwo w zakresie transferu technologii z uczelni do przemysłu, organizacja warsztatów z technologii produkcji kosmetyków, projekt systemu transferu technologii dla Uniwersytetu Opolskiego.

- 2009 – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (w ramach kontraktu firmy PAG Uniconsult Sp. z o.o.) – projekt systemu wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji (DSI), oraz doradztwo w zakresie systemu monitoringu wdrażania DSI.

- 2009 – Andrychowska Fabryka Maszyn S.A. – audyt procesów biznesowych związanych z rozliczaniem kosztów produkcji oraz zarządzaniem personelem. Projekt nowego systemu rozliczania kosztów produkcji maszyn, oraz wykonanie związanej z tym dokumentacji i procedur.

- 2009 – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (w ramach kontraktu firmy PAG Uniconsult Sp. z o.o.) – przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla osób zaangażowanych w przygotowywanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Warmińsko Mazurskiego.

- 2009 – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – realizacja projektu badawczego – ewaluacja programów ministra Patent PLUS i Kreator Innowacyjności. Ocena stanu realizacji, efektywności, rezultatów wypracowanych w ramach poszczególnych projektów oraz opracowanie zaleceń w celu udoskonalenia programu.

- 2009-10 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – wykonawca w projekcie „Wchód Biznesu II” - „Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach Wschodniej Polski II” (nr RZL/POKL2.1.3-005/1/1009, budżet 12 mln zł). Pełnienie roli koordynatora regionalnego na województwa: Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie i Lubelskie. Realizacja szkoleń i doradztwa dla firm MŚP. Realizacja przez PRO Consulting 5154 osobodni szkoleniowych oraz realizacja 15.000 godzin doradczych dla firm MŚP.

- 2010 – Andrychowska Fabryka Maszyn S.A. – doradztwo w zakresie doskonalenia organizacji produkcji i poprawy produktywności. Wykonanie projektu zintegrowanego systemu informatycznego służącego do kompleksowego zarządzania technologią, zakupami, obróbką części oraz montażem maszyn.

- 2010 – Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu (w ramach kontraktu z Firma 2000) – szkolenie w zakresie tworzenia firm innowacyjnych, transferu technologii oraz inicjacji i realizacji projektów innowacyjnych.

- 2010 – Uniwersytet Opolski – szkolenia i doradztwo w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, zakładania i funkcjonowania firm spin-off oraz transferu technologii z uczelni do przemysłu.

- 2010 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach kontraktu firmy PAG Uniconsult Sp. z o.o.) – realizacja projektu badawczego „Ocena potencjału innowacyjnego w Polsce Wschodniej w związku z realizacją Działania I.3 PO RPW – Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”. Celem projektu była ocena potrzeb i możliwości realizacji projektów mających za zadanie budowę potencjału innowacyjnego regionu Polski Wschodniej.

- 2010-11 – Agencja Rozwoju Innowacji Sp. z o.o. – opracowanie koncepcji i projektu narzędzia informatycznego Audytu Technologicznego. Narzędzie opracowane w formie interaktywnego programu informatycznego współpracującego z bazą danych będzie służyło do identyfikacji potrzeb i możliwości firm w zakresie rozwoju technologii oraz inicjacji projektów transferu technologii i wiedzy realizowanych przez uczelnie dolnośląskie w ramach DOTWIT – Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii.

- 2011 – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – realizacja projektu badawczego – ewaluacja, badanie efektów wdrażania przedsięwzięcia Ministra „Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” oraz programu Ministra „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” w latach 2006-2010. (projekt realizowany w ramach konsorcjum z firmą PAG Uniconsult Sp. z o.o.)

- 2011 – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – realizacja projektu badawczego – ewaluacja, badanie efektów realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działań 3, 4 5 i 6. Firma PRO Consulting była odpowiedzialna za samodzielne wykonanie ewaluacji 4 osi priorytetowej (projekt realizowany w ramach kontraktu firmy PAG Uniconsult Sp. z o.o.).

- 2011 – Hygienika S.A. – doradztwo techniczne w zakresie modernizacji linii produkcyjnej oraz doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego, w tym z finansowana z funduszy strukturalnych.

- 2011 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – konsultanci Krajowego Systemu Usług – szkolenia w zakresie przeprowadzania audytu technologicznego oraz doskonalenia firm w oparciu o wyniki audytu.

- 2011 – Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii (DOTWIT) – doradztwo przy wdrażaniu Narzędzia Audytu Technologicznego zaprojektowanego przez PRO Consulting, doradztwo w zakresie praktycznego funkcjonowania ośrodka doradczego zajmującego się transferem technologii.

- 2012 – Szkolenie i warsztaty dla doktorantów Politechniki Łódzkiej, tytuł szkolenia: „Komercjalizacja pomysłów naukowych”

- 2012 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – realizacja projektu badawczego ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex-post programu bon na innowacje”.

- 2012 – Opracowanie dokumentu strategicznego Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) dla województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2015-2020. Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (projekt realizowany w ramach kontraktu firmy PAG Uniconsult Sp. z o.o.). W ramach projektu przeprowadzono kompleksowe badania sytuacji gospodarczej, wykonano analizy przy wykorzystaniu metody foresight oraz wypracowano dokument strategiczny RSI wraz z załącznikami. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, konsultacji z ministerstwami i przedstawicielami UE jest on oceniany jako najbardziej innowacyjna i kompleksowa strategia RSI w Polsce

- 2012 – WSK Rzeszów – realizacja kursu tematycznego dla firmy WSK Rzeszów z zakresu PLC, sieci przemysłowych, HMI, SCADA, OPC, MES.

- 2013 – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – realizacja projektu badawczego: „Ocena efektów wsparcia dużych przedsiębiorstw w ramach realizacji polityki spójności w Polsce”. W ramach projektu przebadano znaczną liczbę dużych firm pod kątem oceny efektów realizowanych projektów z zakresu wsparcia rozwoju systemów produkcyjnych.

- 2013 – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – badanie potencjału rynku regionu w zakresie realizacji projektów B+R oraz opracowanie propozycji działań wspierających współpracę pomiędzy sektorem B+R a biznesem w celu najefektywniejszego wykorzystania funduszy strukturalnych UE, dostępnych dla województwa warmińsko-mazurskiego w okresie 2014-2020.

- 2013 – eBambino – realizacja projektu opracowania strategii rozwoju firmy poprzez zaprojektowanie i opracowanie systemu B2B i B2C – projekt: „Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu automatyzacji wymiany danych i procesów współpracy firmy EBAMBINO z partnerami biznesowymi”

- 2014 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – realizacja projektu badawczego ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex-post edycji pilotażowej programu Wsparcie w ramach dużego bonu” – ocena efektów realizacji projektów B+R wspartych finansowo w ramach programu Bon na Innowacje.

- 2014 – PESA Bydgoszcz – Budowa klastra obejmującego sieć dostawców oraz opracowanie „Strategii Kujawsko-Pomorskiego Klastra Pojazdów Szynowych”

- 2014 – Przedsiębiorstwa wodociągowe z Torunia i Grudziądza – Budowa klastra obejmującego grupę przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Opracowanie „Strategii Kujawsko-Pomorskiego Klastra Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej”

- 2015 – Hygienika Dystrybucja S.A. – przeprowadzenie audytu technologicznego pod kątem oceny organizacji i efektywności działania firmy oraz możliwości rozwoju innowacyjnych produktów w oparciu o prace badawczo-rozwojowe.

- 2015-16 – WSK Rzeszów – opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania zlecaniami i monitorowania produkcji zgodnego z wymaganiami Przemysłu 4.0 mającego za zadanie cyfryzację i automatyzację przetwarzania danych na linii produkcji części silników lotniczych.

- 2016 – Hygienika Dystrybucja S.A. – organizacja działu B+R oraz opracowanie nowych innowacyjnych wyrobów higienicznych, przygotowanie wniosku o dofinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów będących wynikiem działań B+R do produkcji.

- 2016 – przeprowadzenie badań, opracowanie strategii rozwoju oraz przygotowanie projektu „Internetowa platforma sprzedaży hurtowej i detalicznej wyrobów higienicznych wraz z mechanizmami automatyzacji wymiany i przetwarzania danych B2B i B2C”.

- 2016-17 – Ministerstwo Rozwoju – udział w panelach eksperckich zajmujących się wypracowaniem strategii działania państwa w obszarze Przemysłu 4.0.

- 2017 – Warsaw Industry Week – organizacja w ramach Konferencji Instrumenty Przemysłu 4.0 panelu eksperckiego dotyczącego problematyki edukacji w Przemyśle 4.0.

- 2017 – Hygienika Dystrybucja S.A. – opracowanie projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnej technologii produkcji super cienkich pieluszek dziecięcych będącej wynikiem badań B+R”.

- 2017 – F.I.M.I. S.p.a. (Fabbrica Impianti Macchine Industriali) (Włochy) – przeprowadzanie audytów technologicznych w firmach z sektora przetwórstwa stali. Identyfikacja możliwości rozwoju i realizacji projektów wdrożeniowych.

- 2017 – Stalprodukt S.A. – doradztwo techniczne w zakresie modernizacji linii produkcji profili zamkniętych.

- 2017 Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie S.A. - Prowadzenie i koordynacja prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem nowych innowacyjnych technologii produkcji spersonalizowanych inteligentnych wyrobów.

- 2018 BWP Skórkiewicz Sp. j. - Przeprowadzenie audytu technologicznego mającego na celu identyfikację możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju innowacyjnych produktów oraz wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0.

- 2018 Meccanica Adda Fer S.R.L. (Włochy) - wsparcie doradcze przy projektowaniu nowej linii technologicznej.

- 2018 Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie S.A. - przygotowanie i koordynacja prac B+R realizowanych w ramach projektu B+R finansowanego z NCBiR.

- 2018 Organizacja cyklu seminariów i warsztatów "Przemysł 4.0. Jak wykorzystać szansę i uniknąć zagrożeń".

- 2018 Przeprowadzenie dla kilku firm audytów technologicznych mających na celu ocenę potencjału firm w zakresie potrzeb wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0.

- 2018 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (w ramach kontraktu firmy PAG Uniconsult Sp. z o.o.) - przeprowadzenie kompleksowych badań nad realizacją projektów B+R przez przedsiębiorstwa. Badania wykonane w projekcie "Ewaluacja wsparcia w ramach PO IR w zakresie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji".

- 2018-19 Meccanica Adda Fer S.R.L. (Włochy) - wsparcie doradcze przy rozwoju i wdrażaniu urządzenia produkcyjnego SCRAP BLOWING SYSTEM FOR SVM Automatic Packing machine dla firmy zajmującej się przetwórstwem stali.

- 2019 Przygotowanie biznes planu, dobór partnerów przemysłowych i biznesowych oraz przygotowanie wniosku o finansowanie rozwoju innowacyjnego systemu IT z obszaru Przemysłu 4.0.