PRO Consulting

Kompleksowo rozwiązujemy trudne problemy

Przemysł 4.0 – doradztwo, wdrożenia i szkolenia w zakresie systemów i rozwiązań IT: cyfryzacja informacji i danych, sterowanie i monitorowanie, inteligentna automatyzacja. Projektowanie/doskonalenie procesów przepływu informacji jako przygotowanie do implementacji rozwiązań Przemysłu 4.0. Niezależne doradztwo przy wdrażaniu systemów IT i automatyzacji.

Zapewniamy przyszłość firmy poprzez::

 • Systemy Przemysłu 4.0. z obszaru zarządzania produkcją: identyfikacja potrzeb, cyfryzacja informacji i danych, projektowanie procesów przepływu informacji, doskonalenie procesów biznesowych pod kątem wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0, wybór rozwiązań, wsparcie wdrażaniu systemów, prowadzenie projektów B+R z obszaru Przemysłu 4.0.
 • Inteligentna automatyzacja procesów produkcyjnych: projektowanie i wdrażanie rozwiązań inteligentnej automatyzacji procesów, maszyn i systemów zgodne z ideą Przemysłu 4.0, Inteligentne sterowanie i zintegrowane monitorowanie zgodne z ideą Przemysłu 4.0, Wsparcie doradcze przy wdrażaniu rozwiązań oferowanych przez inne firmy.
 • Niezależne doradztwo przy wdrażaniu systemów IT i automatyzacji  – merytoryczny nadzór inwestycji mających na celu wdrożenie systemów IT i automatyzacji zgodnej z ideą Przemysłu 4.0 – merytoryczne wsparcie inwestora mające na celu zapewnienie osiągnięcia stawianych celów, optymalizację kosztów i maksymalizację jakości usługi świadczonej przez firmy zewnętrzne.

Świadczone usługi

 • Doradztwo
  • Doradztwo w zakresie wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0, cyfryzacji, inteligentnej automatyzacji procesów produkcyjnych, maszyn i urządzeń, systemów analizy danych oraz metod sztucznej inteligencji.
  • Projektowanie/doskonalenie procesów przepływu informacji jako przygotowanie do implementacji rozwiązań Przemysłu 4.0 oraz systemów IT.
  • Opracowywanie i wdrażanie własnych dedykowanych rozwiązań Przemysłu 4.0
  • Niezależne doradztwo przy wdrażaniu systemów Przemysłu 4.0, systemów IT oraz automatyzacji – merytoryczny nadzór inwestycji.
 • Szkolenia i warsztaty 
  • Przemysł 4.0 – obszary zastosowania, rozwiązania IT i rozwiązania techniczne, wsparcie wdrożeń, obsługa systemów,
  • Obszary szczegółowe Przemysłu 4.0: cyfryzacja, sterowanie i monitorowanie, inteligentna automatyzacja, metody sztucznej inteligencji, analiza danych, bezpieczeństwo danych, chmury obliczeniowe, bezpieczeństwo danych.
  • Szkolenia organizowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego
 • Audyty – kompleksowa ocena
  • Audyt technologiczny pod kątem wdrożenia Przemysłu 4.0 – ocena efektywności, możliwości rozwiązań, propozycja wdrożeń i działań B+R.
  • Audyt systemów Przemysłu 4.0, systemów IT oraz rozwiązań inteligentnej automatyzacji.
  • Audyt projektu wdrażania systemów informatycznego lub/i automatyzacji- ocena realizacji projektu, identyfikacja słabych stron i problemów, pomoc w zarządzaniu projektami.