PRO Consulting

Kompleksowo rozwiązujemy trudne problemy

Kompleksowa organizacja i doskonalenie procesów biznesowych i systemów produkcyjnych w oparciu o Przemysł 4.0, Lean Manufacturing, 5S, TPM, KAZEIN, SMED, BPR, dobre praktyki produkcyjne, zarządzanie bezpieczeństwem produktu, normy ISO, wytyczne i dyrektywy UE. więcej

Systemy informatyczne wspierające produkcję zgodne z ideą Przemysłu 4.0 - wdrażanie cyfryzacji, sterowania i monitorowania, automatyzacji, systemów IT. Projektowanie/doskonalenie procesów przepływu informacji. Niezależne doradztwo przy wdrażaniu systemów informatycznych i automatyki przemysłowej. więcej

Identyfikacja możliwości rozwoju zgodnie z Przemysłem 4.0, realizacja projektów B+R, rozwój procesów i produktów zgodnie z ideą Przemysłu 4.0, cyfryzacja tradycyjnych produktów, wdrażanie innowacji, ocena funkcjonowania systemów oraz realizacji programów i projektów.

więcej

Doradztwo techniczne w zakresie rozwiązań Przemysłu 4.0, dostaw maszyn i urządzeń oraz transferu technologii dla przemysłu, w tym przetwórstwa hutniczego i ciężkiej mechaniki. Doradztwo i szkolenia w zakresie rozwoju technologii obróbkowych i produkcyjnych, projektowania i technologii. Wibro i termo diagnostyka urządzeń. więcej

 

Oferta

PRO Consulting oferuje Państwu szeroką gamę usług doradczo – szkoleniowych. Dysponując solidnym zapleczem eksperckim oraz innowacyjnymi metodami działania zapewniamy naszym Klientom indywidualne podejście do trudnych problemów, kompleksowość i profesjonalizm świadczonych usług. Nasza oferta jest skierowana zarówno do klientów biznesowych, jak i klientów instytucjonalnych. Mamy także ofertę dla sektora B+R: instytutów badawczych i badawczo – rozwojowych, wyższych uczelni, jednostek B+R przedsiębiorstw.

Unikalność naszej oferty oparta jest na możliwości kompleksowego i wielostronnego podejścia do każdego problemu. Korzystając z szerokich zasobów wiedzy, współpracując z jednostkami badawczymi firmami inżynierskimi jesteśmy w stanie zaoferować przemysłowi rozwiązania niestandardowe mające na celu zwiększenie wartości firm poprzez zwiększenie konkurencyjności oraz wdrożenie nowych innowacyjnych technologii i produktów.

Nasza oferta obejmuje następujące obszary:

 

Procesy produkcyjne i biznesowe

 • Wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0 w procesach produkcyjnych i biznesowych oraz wytwarzanych produktach
 • Przeprowadzanie kompleksowych ocen – audytów technologicznych systemów produkcyjnych, organizacyjnych, informatycznych z uwzględnieniem wymagań Przemysłu 4.0
 • Kompleksowe doskonalenie procesów produkcyjnych i biznesowych
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych innowacyjnych produktów i technologii zgodnych z Przemysłem 4.0
 • Doskonalenie Organizacji Produkcji bazujące na Lean Manufacturing, KAIZEN, 5S, TPM, SMED, TQM i SPC, normach ISO, rozwiązaniach Przemysłu 4.0.
 • Organizacja i wprowadzanie nowych procesów biznesowych i produkcyjnych
 • Wdrażanie rozwiązań IT cyfryzujących i automatyzujących proces produkcyjny

 

Systemy informatyczne, IT, automatyzacja

 • Wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0, cyfryzacji, inteligentnej automatyzacji procesów produkcyjnych, maszyn i urządzeń, systemów analizy danych oraz metod sztucznej inteligencji.
 • Doradztwo i szkolenia w zakresie stosowania technik IT w procesach produkcyjnych oraz optymalizacji procesów biznesowych pod kątem wdrożenia systemów informatycznych zgodnych z Przemysłem 4.0
 • Niezależne doradztwo przy wdrażaniu systemów informatycznych i automatyki przemysłowej – merytoryczny nadzór inwestycji.
 • Systemy SCADA, MES, HMI, PDM, CAD, CAM, Układy sterowania CNC, PLC, sieci przemysłowe, zintegrowane systemy monitorowania, systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję
 • Cyfryzacja tradycyjnych produktów zgodna z kierunkiem rozwoju Przemysłu 4.0

 

Innowacje i B+R, badania i ewaluacje

 • Inicjowanie, przygotowywanie i zarządzanie projektami Badawczo-Rozwojowymi, w tym projektami międzynarodowymi
 • Kompleksowe przygotowywanie projektów i zarządzanie nimi
 • Organizowanie konsorcjów, sieci współpracy i klastrów
 • Zwiększanie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez identyfikację możliwości rozwoju oraz realizację projektów B+R
 • Doradztwo w zakresie transferu i komercjalizacji technologii
 • Ocenę funkcjonowania systemów, projektów i programów - realizacja projektów badawczych i ewaluacyjnych
 • Badania społeczne i ewaluacyjne – desk research, badania ankietowe, CATI, CAWI, IDI, wizyty studyjne i studia przypadku

 

Doradztwo techniczne

 • Doradztwo techniczne w zakresie wyboru i dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu, z uwzględnieniem przetwórstwa hutniczego i ciężkiej mechaniki.
 • Pośrednictwo handlowe w wyborze i dostawach maszyn stosowanych w wybranych gałęziach przemysłu.
 • Doradztwo techniczne w zakresie utrzymania ruchu i diagnostyki maszyn i urządzeń – własna unikatowa metodyka wibro- i termo- diagnostyki.
 • Doradztwo i szkolenia w zakresie rozwoju technologii obróbkowych i produkcyjnych